สูตรดินปลูกผักสลัด สำหรับปลูกผักไร้สารพิษ

ดิน คือ สิ่งที่สำคัญของการปลูกพืช ประกอบไปด้วยสารต่างๆมากมาย ทั้งแร่ธาตุ อินทรีวัตถุ น้ำและอากาศ ถ้าดินดีมีธาตุอาหารครบถ้วน ปราศจากเชื้อโรคและแมลงศัตรู พืชผักที่ปลูกก็จะได้ผลผลิตที่ดี ดินปลูกผักสลัด

ดังนั้นก่อนปลูกจึงควรเตรียมดินให้เหมาะสมและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอกับการเจริญเติบโต สำหรับการเตรียมดินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือการเตรียมดินเพาะเมล็ดและการเตรียมดินปลูก  ดินปลูกผักสลัด

ปลูกผัก รดน้ำต้นไม้ ดินปลูก พ่อมดชาวนา

การเตรียมดินเพาะเมล็ด

วัสดุเพาะ

 • ดินร่วนหรือดินที่สามารถหาได้ ร่อนผ่านตะแกรงหรือตะกร้าถี่ 1 ส่วน
 • ขุยมะพร้าว 2 ส่วน
 • แกลบดำ 1 ส่วน
 • ปุ๋ยหมักร่อน หรือ ปุ๋ยมูลไส้เดือน 1 ส่วน

ชีวภัณฑ์

 • จุลินทรีย์ย่อยสลาย                1 ช้อนโต๊ะ
 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา              1 ช้อนชา
 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง         250 มิลลิลิตร

ขั้นตอนการเตรียมดินเพาะเมล็ด

สูตรดินปลูกผักไร้สารพิษ ดินปลูกผักสลัด

 1. ละลายจุลินทรีย์ย่อยสลายและเชื้อราไตรโคเดอร์มารวมกันในน้ำ 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ในร่มอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
 2. คลุกเคล้าวัสดุเพาะทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 3. ผสมสารละลายชีวภัณฑ์ที่เตรียมไว้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในน้ำ 10 ลิตร แล้วรดวัสดุเพาะจนชุ่ม
 4. คลุกเคล้าวัสดุเพาะทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วเก็บไว้ในถุงพลาสติก กระสอบ หรือกะละมัง

วิธีการเตรียมดินปลูก

การเตรียมดินปลูก

เตรียมดินสำหรับปลูกในภาชนะ : เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด และเพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น

ส่วนผสมหลัก (สำหรับปลูก 10 กระถาง ขนาดกว้าง 11 นิ้ว สูง 8 นิ้ว)

 • เนื้อดินหรือหน้าดิน 2 ส่วน
 • ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยมูลไส้เดือน อย่างน้อย 1 ส่วน
 • แร่ฟอสเฟต 50 กรัม
 • ขี้เถ้าไม้ฟืนหรือถ่าน 50 กรัม
 • ใบไม้ เศษหญ้าแห้ง ฟางข้าว เศษผักผลไม้ 1 ส่วน
 • กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน
 • แกลบดำ 1 ส่วน
 • แกลบดิบ 1 ส่วน

ชีวภัณฑ์

 • จุลินทรีย์ย่อยสลาย 1 ช้อนโต๊ะ
 • เชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 ช้อนชา
 • เชื้อราเมธาไรเซียม 1 ช้อนโต๊ะ
 • ฮิวมิคแอซิด 1 ช้อนชา
 • จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 250 มิลลิลิตร
 • น้ำหมักปลา หรือ น้ำหมักมูลไส้เดือน 250 มิลลิลิตร

ขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกในภาชนะ

สูตรปรุงดินปลูกผักสลัดไร้สาร ดินปลูกผักสลัด
ขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับปลูกในภาชนะ
 1. ละลายจุลินทรีย์ย่อยสลาย เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฮิวมิคแอซิด และเชื้อราเมธาไรเซียมรวมกันในน้ำ 1 ลิตร ตั้งทิ้งไว้ในที่ร่ม 1 ชั่วโมง
 2. คลุกเคล้าส่วนผสมหลักทั้งหมดให้เข้ากัน
 3. ผสมสารละลายชีวภัณฑ์ที่เตรียมไว้กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในน้ำ 10 ลิตร แล้วรดวัสดุที่คลุกไว้จนชุ่ม
 4. คลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วเก็บใส่ในถุงพลาสติก กระสอบและกะละมัง หรือตั้งกองไว้ในที่ร่ม 15 วัน จึงนำมาปลูกผัก ในกรณีที่ส่วนผสมแห้งไป ให้รดน้ำให้ชุ่ม

 

ข้อมูลจากหนังสือ
Little Farm Vol.8 ผักสลัดปลูกง่าย
ผู้เขียน : กัมปนาท เนตรภักดี

หนังสือผักสลัดปลูกง่าย

สั่งซื้อที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ