เบรกเกอร์ ไฟฟ้า breaker ระบบไฟฟ้า

เบรกเกอร์ไฟฟ้าควรอยู่ที่ตำแหน่งใด

เบรกเกอร์ ไฟฟ้า breaker ระบบไฟฟ้า
เบรกเกอร์ ไฟฟ้า breaker ระบบไฟฟ้า

โดยทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดต้องจ่ายไฟฟ้าจากระบบที่ผ่าน  เบรกเกอร์ (breaker) โดยเบรกเกอร์นั้นจะติดตั้งอยู่ที่แผงวงจรไฟฟ้ากลางของบ้านทุกหลัง ประกอบไปด้วยเบรกเกอร์ใหญ่และเบรกเกอร์ย่อยที่ควบคุมวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของบ้าน เบรกเกอร์ควรอยู่ตรงไหน

เบรกเกอร์ ไฟฟ้า breaker เบรกเกอร์ควรอยู่ตรงไหน

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการติดตั้ง เบรกเกอร์ แยกออกมาไว้ใกล้ตัวเครื่องเรียกว่า safety breaker สำหรับปิดกระแสไฟฟ้าที่ปลายทางเพื่อความปลอดภัยของคนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้แน่ใจว่าไม่มีใครเผอิญไปเปิดสวิตช์ ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาที่ตัวเครื่องตอนทำงานอยู่จนคนงานเป็นอันตราย

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องซ่อมแซมบ่อย ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องทำน้ำร้อน จึงนิยมติดตั้ง safety breaker ไว้ใกล้ๆ แต่หากเป็นบ้านขนาดเล็กหรือคอนโดมิเนียมอาจไม่จำเป็น เพราะแผงวงจรไฟฟ้ากลางซึ่งมีเบรกเกอร์หลักอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กับอุปกรณ์นั้นๆ อยู่แล้ว

 

เรื่อง วิญญู วานิชศิริโรจน์

ภาพ ไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์


สายไฟแต่ละสี ต่างกันอย่างไร

สายดิน เบรกเกอร์ เครื่องป้องกันไฟดูด ทำงานต่างกันอย่างไร

ปลั๊กไฟแบบ 2 รูเสียบสามารถปรับเป็นแบบมีสายดินได้หรือไม่