[DAILY IDEA] บาร์แคบแต่เท่

narrow-bar-01

เปลี่ยนบาร์ติดผนังให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด้วยผนังทาสีเขียว ตกแต่งด้วยกรอบรูปบรรจุตัวแมลงหลากหลายประเภท พร้อมตกแต่งฝ้าเพดานด้วยดอกไม้นานาสีสัน
สถานที่ : FEATHERSTONE CAFÉ BISTRO & LIFESTYLE SHOP

 

narrow-bar-02

ดีไซน์แพนทรี่เล็กๆ ตามแนวเสากลางบ้านให้มีลักษณะโปร่ง กรุท็อปไม้ตะเคียนให้เข้ากับพื้นบันได ดูเท่จากการขึงปลายบาร์ด้วยเชือก ส่วนด้านหลังก่ออิฐเป็นเคาน์เตอร์เก็บถ้วยชามและทําอ่างล้างจาน เพิ่มลูกเล่นให้ผนังปูนฉาบเรียบด้วยการทําช้ันวางของสลับกันไปมาดูแปลกตา
เจ้าของ – ออกแบบ : คุณเฟาณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

 

narrow-bar-03

ห้องครัวค่อนข้างเด่นไปทางสไตล์ลอฟต์ มีการนําเหล็กสีดํามาทําวงกบประตูหน้าต่าง กรุหน้าบานกระจกใสเพื่อให้มุมน้ีดูโปร่ง สามารถมองทะลุไปยังสวนแนวตั้งหลังบ้านได้ แล้วจัดวางโต๊ะรับประทานอาหารเล็กๆ คู่กับเก้าอี้ทรงคลาสสิกที่คุณโทนี่ช่ืนชอบ
เจ้าของ : คุณโทนี่ รากแก่น
ออกแบบ-ตกแต่ง : คุณธนานันต์ นุชนารถ
อ่านต่อ : ART & CRAFT ศิลปะที่น่าอยู่

 

narrow-bar-04

ถึงพื้นที่จะกว้างเพียง 2.50 เมตร แต่สามารถจัดฟังก์ชันได้อย่างเพอร์เฟ็กต์ ผนังด้านหนึ่งเป็นช้ันวางหนังสือและเดย์เบดสําหรับนอนอ่านหนังสือสบายๆ ผนังอีกด้านเป็นเคาน์เตอร์สูงแต่ดูเพรียว ด้วยโครงสร้างเหล็กพร้อมสตูลบาร์ เหมาะสําหรับนั่งทํางาน
เจ้าของ-ออกแบบ : คุณวัลลภ ประสพผล
อ่านต่อ : CONTAIN CREATIVE LIVING บ้านบรรจุความสนุก