XEITO OFFICE ใช้ “ม่าน” บริหารพื้นที่การใช้งาน

Xeito พื้นที่สำนักงานได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพ โดยมีสเปซวงกลมกลางพื้นที่พร้อมม่านที่เป็นหัวใจในการปรับสเปซ