ไอเดียเติมเต็มบ้านให้ อบอุ่น

อบอุ่น เพราะ หากให้เติมคำตอบ เรามั่นใจว่า “รัก” จะมาเป็นคำตอบแรก แม้อาจมีหลายปัจจัยที่ทำให้บ้านอบอุ่น แต่องค์ประกอบหลักก็ต้องเกิดจากความรักในที่อยู่อาศัย