Urban Scape ผ่านมุมมองของคุณการุณ เจียมวิริยะเสถียร

ทำงานศิลปะหลากหลายแบบ จนกระทั่งได้ไปเห็นภาพเมืองอย่างที่เรียกกันว่า Urban Scape จึงทำให้นึกย้อนกลับไปได้ว่าตอนเด็กๆเราเคยชอบวาดอะไรแบบนี้