POWWOWWOW คอมมูนีตี้มอลล์กลางเอกมัย ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับงานดีไซน์

POWWOWWOW community mall เล็ก ๆ ซ่อนตัวอยู่อยู่กลางเอกมัยกับพื้นที่กึ่งเอ๊าต์ดอร์ ร้านกาแฟ และร้านอาหารที่นั่งชิลได้สบายตลอดทั้งวันแม้จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ