HOUSE TOKYO บ้านหลังเล็กพร้อมสเปซเพิ่มขึ้นสองเท่า บนที่ดินขนาดแค่ 26 ตารางเมตร

บ้านหลังเล็ก โครงสร้างไม้สน กรุผนังภายนอกด้วยแผ่นเหล็กลอนลูกฟูก ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ โดยให้สอดรับปรับตัวเข้ากับความหนาแน่นของเมืองอย่างชาญฉลาด