สัมผัสกลิ่นอายสวยสไตล์ยุโรป แบบไม่ต้องไปไหนไกลที่ U KHAO YAI

สวนสวยสไตล์ยุโรป ที่ U KHAO YAI รีสอร์ต วางมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงการหยิบทิวทัศน์ที่อยู่รายล้อมมาช่วยให้เกิดมิติการมองเห็นในระยะต่าง ๆ กัน