TB HOUSE บ้านที่มองออกไปมุมไหนก็เจอความเขียวชอุ่ม

บ้านชั้นเดียว ที่เลือกทำเลที่มีพื้นที่สีเขียวหลังบ้านให้นึกถึงบ้านต่างจังหวัดในวัยเด็ก พร้อมกับออกแบบตัวบ้านให้สามารถมองเห็นต้นไม้ได้ทุกมุม

T-SL บ้านในเวียดนาม ที่มอบความอบอุ่นให้ครอบครัวด้วยการปลูกต้นไม้

ตึกแถว ที่สมาชิกอยากให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่อาศัย นำไปสู่ฟาซาดอาคารที่สามารถปลูกต้นไม้ได้อย่างเต็มที่รวมถึงแทรกเข้าไปยังภายใน