[The happy Read] คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ : อ่านนัยยะสัมพันของครอบครัว การเมือง ประวัติศาสตร์

โครงการดีๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก

[The happy Read] คุณประพันธ์ ประภาสะวัต : อ่านด้วยหัวใจที่เต้นระรัว

ในครั้งนี้เราได้ คุณประพันธ์ ประภาสะวัต บรรณาธิการที่ปรึกษาจากนิตยสารบ้านและสวนมาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของเขาให้รู้จักกัน แล้วหนังสือเล่มโปรดที่ว่านั้น…

[The Happy Read] คุณเจรมัย พิทักษ์วงศ์ : รักและพยายามที่จะอ่านทุกภาษา

“ส่งความรู้ สร้างความสุข” โครงการดี ๆของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

“ส่งความรู้ สร้างความสุข” จากบริษัทอมรินทร์ฯและไทยเบฟ

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน  และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือของน้องๆ เยาวชน โดยร่วมกันสร้างสรรค์โครงการ `ส่งความรู้ สร้างความสุข’ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ หันมาใส่ใจการอ่านหนังสือให้มากขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดชุดหนังสือดีมีคุณค่าต่อการอ่าน เพื่อส่งมอบให้น้องๆ โรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 52 แห่ง นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารระดับสูง และ คุณ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  ร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาและผลการดำเนินงาน พร้อมเล่าถึงประสบการณ์การอ่านที่เป็นเรื่องประทับใจในวัยเด็ก ในช่วงกิจกรรม Book Talk  และ “อ่านสร้างสุข” เรื่องราวที่มาพร้อมแรงบันดาลใจ จนมีนักเขียนในดวงใจ และหนังสือเล่มโปรด  ณ บริเวณ ห้องสมุดชมรมรักการอ่าน […]