TSX 2021 Virtual Expo ด้านความยั่งยืนเพื่อโลกครั้งแรกของไทย

เตรียมพบกันอีกครั้งกับภารกิจขับเคลื่อนโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ผ่านการผนึกกำลังกันระหว่างองค์กรที่เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืนของประเทศไทย นำโดย ThaiBev, ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป, จีซี และเครือข่าย TSCN นำมาสู่การจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ในรูปแบบ Virtual Expo ครั้งแรกในไทยและอาเซียน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ทาง www.thailandsustainabilityexpo.com พบกับ Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX) ในรูปแบบ Virtual Expo ด้านความยั่งยืนของประเทศไทย ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจเรื่องความยั่งยืน ซึ่งงานครั้งนี้นับว่ามีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากที่สุด โดยผู้สนใจจะได้รับชมนวัตกรรมของไทยและระดับภูมิภาค เสวนาจากวิทยากรและนักปฏิบัติตัวจริง พร้อมแหล่งช้อปสินค้าจากธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมไว้ในที่เดียวกว่า 100 ร้านค้า 50 วิทยากร และมากกว่า 10 องค์กรชั้นนำที่ทำงานด้านความยั่งยืน ตามไปชม 7 ไฮไลต์ ใน […]