“ThaiBev” โชว์วิสัยทัศน์ Vision 2020 มุ่งสร้างธุรกิจเครื่องดื่มที่ยั่งยืนระดับโลก

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงาน และทิศทางธุรกิจที่เติบโต มั่นคง ยั่งยืน พร้อมโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการลงทุน และขยายเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมโยงทุกมิติ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และการก้าวสู่ผู้นำระดับโลก ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเบียร์ กล่าวว่า “ความภาคภูมิใจของกลุ่มไทยเบฟในปีนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในระดับโลก ที่นำมาสู่ภูมิภาคอาเซียน ที่ไทยเบฟได้รับคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และ Industry leader ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หรือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 4 โดยไทยเบฟเป็นเพียงบริษัทเดียวในประเภทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือก  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ 2020 ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ […]

กลุ่มธุรกิจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) แถลงผลการดําเนินงาน พร้อมทิศทางธุรกิจประจําปี ภายใต้วิสัยทัศน์ 2020

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) รุกสร้างโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนตอกย้ำความเป็นผู้นําเครื่องดื่มครบวงจร และขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง DJSI World มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน