CAMPING HOUSE บ้านอบอุ่นกลิ่นอายไต้หวันของคนรักแคมปิ้ง

บ้านอบอุ่นกลิ่นอายไต้หวัน ของคนรักแคมปิ้ง ที่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ก็เห็นต้นไม้ร่มรื่นสบายตาจากสวนสาธารณะข้างๆ