CHI’S HOUSE ปรับบ้านให้เป็นร้านค้า ทั้งน่าอยู่และปลอดภัยในวิกฤตโควิด-19

เพราะสถานการณ์โควิด-19 จึงตัดสินใจ รีโนเวทบ้านเป็นร้าน ขายเครื่องนอน โดยทำการแยกทางเข้าถึงของสองฟังก์ชันออกจากกันได้ความปลอดภัยและเป็นสัดส่วน