STUDIO PLP ออฟฟิศโมเดิร์นมินิมัล โปร่งด้วยฟาซาดกระจกบานเกล็ด

STUDIO PLP ออฟฟิศโมเดิร์นมินิมัล ที่โปร่งโล่งด้วยฟาซาดกระจกบานเกล็ดที่ช่วยดึงแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายใน แก้ปัญหาเรื่องกฎหมายอาคาร