ชวนคุยเรื่องคราฟท์ๆ ในบ้านดินหลังเล็กกับ Slow Hands Studio

ชวนคุยเรื่องคราฟท์ๆ ในบ้านดินหลังเล็ก งานนี้ Slow Hands Studio ขอเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงมุมมองของคนเมืองเหนือรุ่นใหม่ที่คลุกคลีกับงาน “ทำมือ” มากว่าทศวรรษ