ไอเดียเปลี่ยนพื้นที่ใต้บันไดให้เปี่ยมประโยชน์

เปลี่ยนพื้นที่เปล่าประโยชน์อย่าง ” ใต้บันได ” ให้เป็นพื้นที่เปี่ยมประโยชน์ กับการใช้งาน 3 วิธี เพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า