SECAD OFFICE แบ่งพื้นที่ทำงานให้ยืดหยุ่นราวกับบับเบิ้ล

SECAD OFFICE ออฟฟิศที่ออกแบบให้มีลักษณะเป็น ยูนิตเหมือนฟองอากาศที่ลอยอยู่ในสเปซกว้าง สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เต็มไปด้วยความยืดหยุ่น