SACICT Signature Collection 2019 แสงไฟที่ส่องสว่างให้งานเบญจรงค์โชติช่วงอีกครั้ง

SACICT Signature Collection 2019 งานเบญจรงค์ที่ได้ลบความคิดเหล่านั้นไปจนสิ้น ซึ่งเราจะพาไปชมกันว่าผลงาน ทั้ง 10 ชิ้นนั้นมีรูปลักษณ์เป็นเช่นใด