LAYERS HOUSE ถอดรหัสบ้านตึกแถวสู่บ้านเดี่ยวโมเดิร์น

แบบบ้านอิฐ ที่จำลองรูปแบบการใช้ชีวิตแบบอาคารพาณิชย์ที่ครอบครัวคุ้นเคย มาสู่บ้านเดี่ยวที่ยังคงความเคยชินเหล่านั้นไว้ แต่เพิ่มคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น