หญ้าดอกแดง

หญ้าดอกชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. ชื่อพ้อง: Rhynhcelytrum repens (Willd) C. Hubb. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นกอเล็ก สูง ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 20-30 ซม. ดอก: เป็นช่อโปร่ง ยาว 10-20 ซม. มีช่อย่อยเรียงกันห่างๆ มีขนยาวสีขาวแต้มสีแดงถึงม่วงแดง สีจะจางลงเป็นสีชมพูขาว ก้านดอกเล็กและอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ในต่างประเทศใช้เป็นไม้ประดับ หญ้าดอกแดงมักขึ้นตามสองข้างถนน