W’s RESIDENCE พื้นที่ของคน 3 วัย เพราะหัวใจคือครอบครัว

บ้านก้อย-รัชวิน พื้นที่ลงตัวของสมาชิกในบ้าน 3 ช่วงวัย ที่ลูกๆทั้ง 3 ตั้งใจมอบให้เป็นของขวัญแด่คุณพ่อ-คุณแม่ และหลานๆในบ้านได้มีพื้นที่ใช้เวลาอยู่ร่วมกันให้มากที่สุดในทุกๆวัน