PRESSED CAFE ร้านกาแฟทางเลือกใหม่ในย่านพระราม 9

PRESSED CAFE คาเฟ่ย่านพระราม 9 สไตล์มินิมัลท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ สำหรับชาวออฟฟิศที่ต้องการแวะมาเลือกเครื่องดื่มและของว่างที่คิดค้นมาอย่างสร้างสรรค์