เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ปลูกผักให้สะอาดจนไม่ต้องล้างด้วยระบบ Plant Factory

Plant Factory ระบบปลูกพืชในอาคารแบบปิดที่สามารถป้องกันศัตรูพืชและสภาพแวดล้อมทำให้เกิดโรคได้ต่ำ ไม่ต้องใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช มีปลอดภัยสูง