HACHIKO PET HOSPITAL เปลี่ยนลุค โรงพยาบาลสัตว์ ให้เป็นพื้นที่สดใส อบอุ่น ปลอดภัย เอาใจคนรักสัตว์

โรงพยาบาลนั้นอาจเป็นสถานที่ที่มากกว่าการรักษา เพราะการดูแลสุขภาพต่างๆ ทำให้ผู้คนต้องแวะเวียนไปใช้บริการอยู่ตลอดเวลา โรงพยาบาลสัตว์ นั้นก็เช่นกัน แต่เมื่อภาพจำของโรงพยาบาลคือสถานที่ที่ดูอึมครึมไปด้วยความเจ็บป่วย เป็นสถานที่ที่ไม่น่าเข้าไปใกล้มากนัก จะดีกว่าไหมถ้าโรงพยาบาลสัตว์เป็นสถานที่แสนอบอุ่น ดูสดใสในทุกครั้งที่เข้าไปใช้บริการ และเป็นเรื่องที่ดีในการดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณ