ฟาวน์เทนกราส

หญ้าน้ำพุ/ Fountain Grass ชื่อวิทยาศาสตร์: Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. วงศ์: Poaceae (Graminae) ประเภท:ไม้ล้มลุกประเภทหญ้า อายุหลายปี เจริญเป็นพุ่มแน่น ความสูง: 60 – 90 เซนติเมตร ใบ: ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปแถบเรียวยาว มีขนเล็กๆ ปกคลุมแผ่นใบ ปลายใบลู่ลงพื้น สีเขียวอ่อน ดอก: ช่อดอกสีขาวออกที่ปลายยอด ชูตั้งขึ้น สูง 25 – 30 เซนติเมตร ผล:ขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโต:เร็ว ดิน: ดินร่วนปนทราย แสงแดด: เต็มวัน น้ำ: ปานกลาง การขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: หมั่นให้น้ำสม่ำเสมอ ใบจะสวยและให้ดอกได้ตลอดปี หลังจากออกดอกควรตัดช่อดอกแห้งทิ้งเพื่อไม่ให้ต้นโทรม นิยมปลูกลงแปลงกลางแจ้งในสวนโมเดิร์น