สามพรานโมเดล ต้นแบบความยั่งยืน ผลผลิตจากสวนสู่ PATOM ORGANIC CAFE

สามพรานโมเดล โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรสู่ร้าน PATOM คาเฟ่ดีไซน์ทันสมัยมุ่งแนวความคิดสู่ความยั่งยืน

PATOM ORGANIC LIVING คาเฟ่ทรงกล่องกระจกใสท่ามกลางธรรมชาติ

อาคารชั้นเดียวทรงกล่องกระจกใสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติห้อมล้อมด้วยสนามหญ้าเล็ก ๆ และต้นไม้ใหญ่