TAMP kāfēi & bar คาเฟ่กลิ่นอายจีนในรูปแบบร่วมสมัย ใต้คอนเส็ปต์ Modern Chinese with 60’s Twist

TAMP kāfēi & bar คาเฟ่กลิ่นอายจีนในรูปแบบร่วมสมัย ใต้คอนเส็ปต์ Modern Chinese with 60’s Twist ที่ดึงเอาความเคยชินของครอบครัวคนจีนมาใช้เป็นกิมมิคของร้าน