NIJO, ACROSS THE NIGHTINGALE FLOOR – ข้าม INTERACTIVE FLOOR แห่งอดีตกาล ไขความลับใต้พื้นกระดานไนติงเกล

Nightingale Floor เมื่อเสียง “พื้นลั่น” แต่ดันเป็นเสียงที่ไพเราะราวกับเสียงร้องของนกไนติงเกล ศาสตร์แห่งสถาปัตยกรรม “อุกุยสุบาริ” ที่ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของพื้นที่มีเสียงนกไนติงเกล อันเกิดจากการยืดตัวของแผ่นไม้กระดานเมื่อรับน้ำหนัก