T-HOUSE NEW BALANCE STORE รื้อโกดังเก่ามาประกอบร่างใหม่ซ่อนไว้หลังผนังสีขาว

พาไปสำรวจโครงการ T-HOUSE ซึ่งเป็นสโตร์ของ New Balance ในญี่ปุ่น ที่รื้อโกดังเก่ามาประกอบร่างใหม่ซ่อนไว้หลังผนังสีขาว