NJ HOUSE รีโนเวตทาวน์เฮ้าส์ให้โปร่งโล่งด้วยคอร์ตยาร์ด

รีโนเวททาวน์เฮ้าส์ เพื่อรองรับการขยายครอบครัวในอนาคต โดยทำการรื้อถอนบ้านเดิมกว่า 60% และที่เหลือทำการสร้างใหม่เพื่อแก้ปัญหาแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ