MARINA ONE เมกะโปรเจ็คต์ที่ตอกย้ำว่าความหรูหราของอนาคตคือ “พื้นที่สีเขียว”

Marina One คือหนึ่งในเมกะโปรเจ็คต์ล่าสุดที่ตอกย้ำว่าความหรูหราของอนาคตคือ “พื้นที่สีเขียว”

keyboard_arrow_up