LITTLE SHELTER HOTEL ภาพสะท้อนเมืองเชียงใหม่ที่ซ่อนตัวกลางต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำปิง

Little Shelter Hotel โรงแรมที่ดูเรียบง่ายทั้งรูปทรงและสีสัน เสน่ห์และความงามเฉพาะของพื้นที่มาผสมผสานกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่