หญ้าหอนเงือก

 นอโพแส ชื่อวิทยาศาสตร์: Lipocarpha Chinensis (Osbeck) Kern วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้นหรือหลายปี/หญ้า ความสูง: 15-60 เซนติเมตร ลำต้น: แตกกอสูง ใบ: รูปแถบแคบ กว้าง 2-4 มม. ยาว 30-40 เซนติเมตร มีกาบหุ้มสีน้ำตาลแดงหรือม่วงแดง ดอก: ช่อดอกอยู่บนก้านกลมยาว สีเขียวเข้ม มีใบรองรับช่อดอก 3 ใบ แคบยาว แต่ละใบยาวไม่เท่ากัน ช่อดอกกลมรี สีขาว มี 3-10 ช่ออยู่รวมกันเป็นกระจุกแน่น เกสรเพศผู้สีเหลืองสดยื่นออกมารอบๆ ช่อ  ออกดอกเกือบตลอดปี ผล: เล็กมาก สีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ชุ่มชื้นหรือแฉะ ที่เปิดโล่งในป่า […]