กะพ้อหนู

กะพ้อนกแอ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Licuala triphylla Griff. ex Mart. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง: ต้นเตี้ยมาก สูงเพียง 50 เซนติเมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักตื้น แผ่นใบไม่แตกหรือแตกเพียง 3 ใบ แผ่นใบแผ่กว้าง 30 เซนติเมตร มีหนามที่ขอบก้าน ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 10 เซนติเมตร ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 4 เดือนจึงงอก การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะเป็นไม้กระถางในที่ร่มรำไร ใช้ประดับได้สวยงามตลอดช่วงอายุ  […]