L’ATELIER POSHTEL โฮสเทลภูเก็ต แนวใหม่ในบรรยากาศคอนเทมโพรารี่กอธิก

L’atelier Poshtel จุดหมายใหม่ใจกลางภูเก็ต ที่พักในบรรยากาศคอนเทมโพรารี่กอธิก ผสมผสานศาสตร์แห่งศิลป์ของอารยธรรมตะวันตกเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรูปแบบเฉพาะ