40 SPECIAL ROOM SERIES – ห้องครัว

ห้องครัว เปรียบเสมือนเป็นแหล่งเสบียงอาหารสำหรับทุกคนภายในบ้าน แม้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนไทยจะเปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่ต้องเร่งรีบมากขึ้น

ไอเดียการ “ออกแบบห้องครัว” ในหลากหลายสไตล์

“ครัว” ถือเป็นพื้นที่สำคัญแห่งหนึ่งในบ้าน ในอดีตอาจมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำอาหารอย่างจริงจัง แต่วันนี้นิยามของครัวนั้นเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่สำหรับทำกิจกรรม เป็นมุมรวมตัวของคนในครอบครัวหรือพบปะสังสรรค์ระหว่างญาตติสนิท

ต่อเติมครัวหน้าบ้านและหลังบ้านให้ดูสะดุดตา

หากจะคิดถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันทำ “ห้องครัว” ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สร้างเรื่องราวต่างๆได้ดี ดังนั้นวันนี้ทางเว็บไซต์บ้านและสวนจึงได้นำ “แบบต่อเติมครัว” สวยๆมาฝากชาวบ้านและสวนกัน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ