DT HOUSE บ้านซ้อนบ้าน ไอเดียเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้บ้านหน้าแคบ

บ้านหน้าแคบ ซึ่งเป็นที่คุ้นเคยกันดีในเวียดนาม ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิดบ้านเขตร้อน ที่ต้องออกแบบพื้นที่และการใช้วัสดุทนทานต่อสภาพอากาศ