[DAILY IDEA] บาร์แคบแต่เท่

ถึงพื้นที่จะแคบ แต่เปี่ยมล้นไปด้วยไอเดียที่ทำให้จุดนี้สวยไม่แพ้มุมอื่นในบ้าน

[DAILY IDEA] WHITE & BLACK เสกห้องน้ำสุดเท่ ด้วยกระเบื้องโมเสก

กระเบื้องโมเสก ไม้ตายของพื้นผิวห้องน้ำ มาดูไอเดียใช้โมเสกสุดเท่อย่างสร้างสรรค์กัน