HOUSE C+I บ้านโมเดิร์นมินิมอล กะทัดรัด ในสัดส่วนที่พอเหมาะ

HOUSE C+I บ้านโมเดิร์นมินิมอล ที่ออกแบบในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีสำหรับสองคน พร้อมแก้ปัญหาที่ดินหน้าแคบด้วยการผสานการปิดทึบสลับกับช่องเปิด