LIVING ECCENTRIC อยู่อย่างเป็นศิลปะ

จัดวางเฟอร์นิเจอร์และของสะสมจากต่างท่ีมา ต่างวัฒนธรรม ไว้ด้วยกันในสไตล์อิเคล็กติก

“บ้านไทย” ร่วมสมัย อบอวลรักและความอบอุ่น

“บ้านไทย” ร่วมสมัยที่ถูกออกแบบให้เป็นบ้านพักริมน้ำ ที่รวมความทรงจำของเจ้าของ เมื่อหันคืนสู่บ้านเกิด บนพื้นที่แสนสงบ รายล้อมด้วยต้นไม้ แม่น้ำ และความอบอุ่น