ZHAO ZHAO TEA LOUNGE ร้านชาในบ้านเก่าที่เข้าถึงแก่นแท้วัฒนธรรมการดื่มชาไต้หวัน

Zhao Zhao Tea Lounge ร้านชาเก่าแก่ที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่น ที่เจ้าของร้านมุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ 30 ปี ส่งต่อชาไต้หวันชั้นเยี่ยมให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้จัก