GREY MATTERS ออฟฟิศออกแบบคอนเซ็ปต์แกลเลอรี่

grey matters ออฟฟิศสถาปนิกในคอนเซ็ปต์แกลเลอรี่ โดยนำความชื่นชอบในงานศิลปะของคุณ Alan Barr ผู้ก่อตั้ง มาจัดแสดงเพื่อสร้างบรรยากาศสุดครีเอต