GREENDO APARTMENT – งานออกแบบที่พักสุดคูล อยู่กับธรรมชาติ!

งานออกแบบที่พักอาศัยสุดคูล Greendo Apartment ประเทศญี่ปุ่น อาคาร 5 ชั้นนี้แทรกตัวอยู่บนที่ลาดเนินเขา บนพื้นที่ขนาด 671 ตารางเมตร ระหว่างถนน 2 สาย