Function House ปรับรูปแบบบ้าน ให้ตอบรับการอยู่อาศัย

ไม่ว่าบ้านของเราจะเป็นในรูปแบบไหนทั้ง ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว หรือบ้านเดี่ยว แต่เราก็สามารถ ปรับรูปแบบบ้าน ให้ตรงกับความต้องการได้