Full House บ้านทรงจั่วที่บรรจุความสุขจนเต็มพิกัด

บ้านทรงจั่ว สีขาวน่ารักดีไซน์มินิมัลที่สือถึงความอบอุ่นของครอบครัว แต่ด้วยที่ดิน 106 ตารางวา ที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 700 ตารางเมตร และยังเป็นต้องถอยร่นอาคารมากกว่าปกติเพราะมีถนนรอบทั้ง 3 ด้าน จึงเป็นความ “แน่น” ในการออกแบบที่สถาปนิกต้องแก้ปัญหา ออกแบบ  : WARchitect โดย คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ, คุณพศวัต อปริมาณ www.facebook.com/ WARchitect เจ้าของ : ครอบครัวตรรกพงศ์ เมื่อสถาปนิก คุณวิน-ธาวิน หาญบุญเศรษฐ แห่ง WARchitect ได้คลี่คลายฟังก์ชันให้สื่อสารถึงความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น  บ้านทรงจั่ว โมเดิร์น สีขาวน่ารักหลังนี้เป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งมองดูภายนอกเสมือนเป็นบ้านหลังเดียวกัน แต่แท้จริงแล้วเป็นบ้าน 2 หลังของ 2 พี่น้องที่สร้างบ้านของครอบครัวตัวเองให้มีส่วนเชื่อมต่อและแชร์พื้นที่กันได้ จนกลายเป็นบ้านที่รวมครอบครัวใหญ่ให้อยู่พร้อมหน้ากัน บ้านพี่ บ้านน้อง บ้านเราติดกัน ใน บ้านทรงจั่ว โมเดิร์น ที่ออกแบบให้ดูเป็นหลังเดียวกันนั้น แบ่งเป็น 2 หลังที่มีฟังก์ชันแยกออกจากกันอย่างชัดเจน บ้านหลังใหญ่ (บ้านฝั่งขวา) […]