Foresta villa ความสุขในป่าใหญ่

อีกมุมหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เงียบสงบ เป็นจุดซ่อนตัวของที่พักที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง Foresta Villa