[DAILYGUIDE] ” ฮวงจุ้ย ” ศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย

ฮวงจุ้ย เป็นศิลปะในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับภูมิประเทศ เพื่อประโยชน์ ความสงบ และความเจริญสูงสุด จากการปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับบุคลิกและกาลอันเหมาะสม