MODERN FARMHOUSE บ้านไม้กลางฟาร์ม

สวนหน้าบ้านของบ้านไม้ในประเทศญี่ปุ่นหลังนี้คือแปลงเกษตร ที่มอบความสุขและความอิ่มใจให้กับทุกคนในครอบครัว